מושחתים, מספק עילית שירותי ליווי, עם הופעתו של המודל